עמוד בית - ועד הרבנים

הבטחת מרן שר התורה זצוק"ל:

 "זכות הצדקה לועד הרבנים

תעמוד לכם לזכות וישועה"

לשליחת שמות לברכה

חדשות ועד הרבנים צפו בכל החדשות

קרנות למקרי מצוקה צפו בכל הקרנות

0

עד היום הוקמו כ-5,658
קרנות ייעודיים

0

עד היום סייענו למעל 106,000
מקרי מצוקה

0

בועד הרבנים יש כ-200 רבנים!

0

לפני 30 שנים הקימו גדולי הדור
את ועד הרבנים